Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Riihelä, Aku
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Pohjoisen pallonpuoliskon lumipeitteen ja roudan ominaisuuksien trendit viime vuosikymmeninä ja niiden mallinnettavuus
Päätös 309125
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 01.09.2021
Rahoitus (€) 394 575
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet pohjoisen pallonpuoliskon ja kausilumipeitteen muuttuvan; lumen ja roudan määrät ovat laskussa laajoilla alueilla. Satelliittimittauksien pohjalta voimme määrittää muutokset lumen määrässä, heijastavuudessa, sulamiskauden kestossa sekä maaperän routimisessa koko pohjoisella pallonpuoliskolla. Näihin muutoksiin liittyvien laskutrendien havaitseminen ja selittäminen satelliittimittauksien pohjalta on tämän projektin ensimmäinen osa. Trendianalyysin jälkeen aineistoa verrataan uusimpien ilmastomallien tuloksiin sen määrittämiseksi, miten ilmastomallit onnistuvat nykyisin kausilumipeitteen ja maaperän routimisen mallintamisessa. Projektin tuloksista on hyötyä Arktisen alueen muutosten kokonaisvaltaisen ymmärtämisen kehittämisessä, ilmastomallien kehitystyössä sekä yhteiskunnan varautumisesssa tuleviin lumi- ja routaoloihin.