Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kosonen, Risto
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Optimaallinen ratkaisumalli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta: rakennusten, verkkojen ja kansallisten energiatuotannon kokonaistarkastelu Suomessa
Päätös 309064
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 292 514
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Euroopan haastava tavoite on vuoteen 2050 mennessä pienentää CO2 päästöjä 80 % vuoden 1990 tasosta. Tavoitteen toteutuminen merkitsee merkittävää muutosta fossiilisten polttoaineiden käytöstä kohti uusiutuvaa energiatuotantoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on syvällisesti ymmärtää nykyinen lähtökohta ja löytää teknologiset ratkaisut ja tiekartta, joilla rakennuskanta, sähköverkot ja energiatuotannon haasteet huomioon ottaen 2050 päästötavoite voidaan saavuttaa kustannusoptimaallisesti. Rakennuskannassa tehostamista tarvitaan sekä uusissa rakennuksissa että ennen kaikkea energiakorjauskohteissa. Kansallisessa energiatuotannossa tarvitaan ratkaisuja, joilla päästötavoitteet voidaan saavuttaa. Sähköverkkot tulee edelleen tukea uusiutuvan energialähteiden tehokkaan käytön.