Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lilius, Johan
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe ESC - Effektivering av strömberäkningar genom anpassning av beräkningar till kärnor
Päätös 308980
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 572 501
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ström-beräknignar är en typ av moln applikationer som karakteriseras av att stora datamängder måste processeras inom givna tidskrav. För att skapa mera energi-effektiva ström-beräkningssystem har man börjat använda heterogena mobila processorer som är byggda för att vara strömsnåla. För att nu skapa ett fungerande ström-beräkningsystem måste mjukvaran delas upp i uppgifter så att dessa uppgifter kan anpassa på de heterogena processorerna. ESC projektet kommer att utveckla en metrik för hur bra en beräkning passar en processor, tillsammans med en metodik för att använda metrik i systemutvecklingen.