Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ukkonen, Antti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ihmisläheiset koneoppimisjärjestelmät
Päätös 308946
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 170 898
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykyaikaisten monimutkaisten ja heterogeenisten tietoaineistojen analyysi edellyttää usein kompleksisten mallinnustehtävien ratkaisuun erikoistuneen "datatieteilijän" osaamista. Aineistoja kerätään kuitenkin niin paljon eri yhteyksissä, että analyysiin vaadittavaa osaamista ei ole riittävästi. Tämän projektin tarkoitus on tutkia analyysijärjestelmiä, joiden avulla esimerkiksi tutkijat, virkamiehet ja yritysjohtajat voisivat itsenäisesti tarkastella aineistoja ja tehdä päätelmiä sen pohjalta. Parhaassa tapauksessa käyttäjä voisi antaa tehtävänannon luonnollisella kielellä, ja saada tietokoneelta helposti tulkittavan vastauksen. Tällainen järjestelmä edellyttää sekä tehokkaita tapoja ymmärtää käyttäjän tarpeita, että menetelmiä joilla koneet voidaan opettaa ymmärtämään ihmistä. Tässä projektissa sovelletaan joukkoistamista ja ihmislaskennan menetelmiä toteuttamaan edellä kuvattu älykäs tiedon analyysijärjestelmä.