Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Virta, Pasi
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Hermostoon kohdennetut biomolekyylit: guanosiini-rikkaiden RNA-rakenteiden tunnistuksesta hermosolujen ja hermoston in vitro- ja in vivo-kohdentamiseen
Päätös 308931
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 384 741
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa hankitaan uutta tietoa patologisista guanosiinirikkaista RNA-rakenteista, joita esiintyy mm. useissa hermostoon liittyvissä sairauksissa. Tutkimuksessa hyödynnetään tutkimusryhmän aikaisempaa 19F-spektroskopiaan liittyvää osaamista. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat ko. RNA-rakenteisiin sitoutuvat pienmolekyyliligandit, niiden vaikutus G-kvadrupleksi/hiuspinni-tasapainoihin ja edelleen RNA-proteiinikompleksien muodostumiseen. Tutkimuksen kohteena ovat lisäksi molekyylit, jotka kykenevät kohdentumaan ja tunkeutumaan hermosoluihin reseptori-välitteisen tunnistuksen avulla. Näiden kykyä kuljetinmolekyylinä sopiville RNA-ligandeille sekä oligonukleotidipohjaisille lääkkeille tutkitaan sekä in vitro että in vivo PET-kuvannuksen avulla.