Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kontinen, Juha
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Riippuvuuslogiikka ja sen sovellutukset
Päätös 308712
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 547 552
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Riippuvuuslogiikka on uusi looginen lähestymistapa erilaisten riippuvuuden ja riippumattomuuden käsitteiden tutkimiseksi. Projektissa kehitetään riippuvuuslogiikan variantteja probabilistisen ja approksimatiivisten riippuvuuden käsitteiden tutkimukseen ja sovelletaan riippuvuuslogiikan menetelmiä tietokantateorian ja Bayes-verkkojen aloille.