Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö chen, xi
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Laskennallinen tutkimus fluoresoivista hopea klustereista biosensori ja biokuvantamis sovelluksiin
Päätös 308647
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa on tarkoituksena tutkia kahdentyyppisiä hopeananoklustereita tietokonesimulaatioiden avulla. Ensimmäinen tutkittava klusterityyppi on DNA:lla stabiloidut nanoklusterit ja toinen tutkittava tyyppi on pienillä molekyyleillä suojeltu klusteri. Näiden klustereiden lupaavia potentiaalisia sovelluskohteita ovat myrkyllisten metallien, pienten molekyylien tai jopa geenien havaitseminen liuoksessa. Klustereita voitaisiin mahdollisesti käyttää hyväksi myös biologisessa kuvantamisessa. Tämän tutkimisen tavoitteena on auttaa näiden nanomateriaalien suunnittelua atomistisen tason simulaatioilla.