Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kuronen, Antti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Rautakromimetalliseosten pintojen ja rajapintojen kinetiikan atomitason mallinnus
Päätös 308632
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 249 760
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ruostumaton teräs on tärkeä metalliseosten luokka, joka sisältää rautaa ja kromia. Silti monet sen ominaisuudet ovat huonosti tunnettuja. Erityisesti kromin seoksen pinnalle ja rajapinnoille tapahtuvan segregaation mekanismeja ja kinetiikkaa ei ymmärretä hyvin. Rauta-kromi-seosta käytetään myös nanorakenteissa, joita käytetään esimerkiksi syöpäkasvainten hypertermisessä hoidossa. Näissä rakenteissa seoksen pintojen ja rajapintojen ominaisuuksien tuntemus on tärkeätä. Projektimme tavoitteena on kehittää menetelmä, joka mahdollistaa rauta-kromi-seosten pinnan ja rajapintojen ominaisuuksien tarkan mallintamisen. Malli perustuu tarkkoihin kvanttimekaanisiin laskuihin ja sitä testataan vertaamalla sen ennustuksia projektista saataviin mittaustuloksiin.