Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kostiainen, Mauri
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Polyelektrolyyttien Enkapsulointi Synteettisen Virologian Keinoin (SYNVIRO)
Päätös 308578
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 593 669
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hepariinia käytetään laajasti ehkäisemään veren hyytymistä. Hepariinin käyttöön liittyy kuitenkin rajoitteita ja se tulee usein inaktivoida leikkauksen jälkeen tai verinäytteistä ennen analyysiä. SYNVIRO-projektin tavoitteena on syntetisoida ja eristää uusia viruksia matkivia materiaaleja sekä tutkia niiden kykyä sitoa ja pakata hepariinia ei-aktiiviseen muotoon. Kun hepariini sidotaan oikealla tavalla, sen haittavaikutuksia voidaan vähentää tai jopa poistaa. Projektista saatavaa tietoa voidaan soveltaa laajasti myös muihin vastaaviin systeemeihin, esimerkiksi DNA:n ja RNA:n suojaamiseen. Projektissa kehitettävien uusien materiaalien inspiraationa toimivat virukset, jotka ovat evoluution kautta muotoutuneet mestareiksi pakkaamaan ja kuljettamaan erittäin varautuneita polymeerejä. SYNVIRO keskittyy erityisesti sähköstaattisten vuorovaikutuksien ymmärtämiseen biologisten polyelektrolyyttien ja synteettisten materiaalien välillä sekä näiden muodostamien rakenteiden tutkimiseen.