Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Petit, Laeticia
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Pitkälle kehitetyt aktiiviset lasikeraamit optisiin kuituihin
Päätös 308558
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 104 085
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Harvinaisia maametalleja (RE) sisältävät materiaalit ovat ensiarvoisen tärkeitä optoelektroniikassa ja niitä käytetään laajalti kuituvahvistimissa ja kiinteän olomuodon lasereissa. Eri puolilla maailmaa kehitetään intensiivisesti uusia, entistä paremmat laser- ja vahvistinomaisuudet omaavia kuituja. Laseroinnissa näiden kuitujen transmission kasvu tulisi olla erittäin vähäinen. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää lasin/lasikeraamin verkkorakenteen vaikutus RE luminesenssi -ominaisuuksiin ja fotoresistenssiin laseroinnissa. Nämä ominaisuudet ovat oleellisia halutunlaisten uusien kuitujen kehitykselle. Projektin uutuusarvo on se että kuituja kehitetään lasikeraameista ja nanopartikkeleita sisältävistä laseista. Tutkimusaihe on poikkitieteellinen ja edellyttää tietotaitoa optisten lasien teknologiasta, optisista ominaisuuksista ja luminesenssista, kiteiden ydintymisestä ja kasvusta, lasin ja valon vuorovaikutuksesta sekä kuitujen vedosta ja karakterisoinnista.