Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Smått, Jan-Henrik
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Tillbaka till grunderna – En systematisk undersökning av laddningsselektivitetsmekanismen i perovskitsolceller (BASICS)
Päätös 308307
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 376 263
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Perovskit-baserade solceller har visat sig vara lovande kandidater för att lösa framtidens energibehov. Innan de kan introduceras på marknaden måste dock en del frågor klargöras, inklusive solcellernas reproducerbarhet samt stabilitet. Speciellt viktigt är det att förstå hur kontaktmaterialen i solcellerna kan optimeras för att kunna leda bort de genererade laddningarna så effektivt som möjligt, dvs. så att vi kan utvinna en ström ur solcellen. Genom att systematiskt variera dessa kontaktmaterial (t.ex. genom att justera deras kemiska sammansättning eller struktur), kommer vi att kunna fastslå de optimala materialen för maximal effektivitet och stabilitet i solcellen. För att uppnå dessa mål, kommer vi att studera solcellerna både experimentellt samt genom simuleringar. Projektet är ett samarbete mellan Docent Jan-Henrik Smått (Fysikalisk Kemi) och Prof. Ronald Österbacka (Fysik) vid Åbo Akademi.