Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Paukkunen, Hannu Tuomas
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Häiriöteoreettisen kvanttiväridynamiikan sovellukset suurenergiaisissa ydintörmäyksissä
Päätös 308301
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kvanttiväridynamiikka (QCD), vahvojen vuorovaikutusten teoria, on LHC-törmäyttimellä tehtävien kokeiden johdosta nyt tarkan tutkimuksen kohteena. LHC:ssä saavutettavilla suurilla törmäysenergioilla ytimien vapausasteet ovat alkeishiukkasia - kvarkkeja ja gluoneja - ja monet mittaustulokset voidaankin ymmärtää kahden tällaisen alkeishiukkasen vuorovaikutuksen kautta. Tämän tutkimussuunnitelman yksi tavoite on saavuttaa yhteinäinen kuvailu kvarkkien ja gluonien jakaumista kaikenkokoisten ytimien sisällä aina yksittäisestä protonista raskaaseen lyijy-ytimeen, ja tutkia sitä epälineaarista rajaa, jolloin täytyy tarkastella kolmen tai useamman alkeishiukkasen törmäyksiä koetulosten selittämiseksi. Muita tutkimusaiheita ovat ajankohtaiset kysymykset kvarkkien ja gluoninen fragmentaatiosta hadroneiksi, sekä energian säilymislain roolista raskasionitörmäysten keskeisyysluokittelussa. Tutkimusmenetelmät vaihtelevat analyyttisestä tarkastelusta aina numeeriseen tietokonelaskentaan.