Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Korte, Riikka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Parabolisia virtauksia variaatiolaskennan menetelmillä
Päätös 308063
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 558 666
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa kehitetään matemaattista teoriaa variaatiolaskennan menetelmiä käyttäen kahdelle epälineaariselle ajasta riippuvalle osittaisdifferentiaaliyhtälölle: kokonaisvariaatiovirtaukselle (total variation flow) ja matalan veden yhtälön eräällä approksimaatiolle. Tässä projektissa yhdistyy epäineaaristen ajasta riippuvien osittaisdifferentiaaliyhtälöiden sekä variaatiolaskennan tutkimus rajoitetun heilahtelun funktioita koskevaan geometriseen mittateoriaan.