Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lähde, Anna
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Hiilen nanorakenteiden induktiosynteesi biomassoista ja niiden sovellukset
Päätös 308062
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 434 485
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoitteena on kehittää induktiokuumennusmenetelmä, jonka avulla voidaan tuottaa biomassaan pohjautuvia korkealaatuisia hiilen nanorakenteilta. Induktiokuumennus on tutkimusryhmässä kehitetty menetelmä, jonka avulla on aikaisemmin tuotettu muun muassa grafeenia ja hiilinanokukkia. Biomassa tarjoaa edullisen hiilipohjaisen lähtöaineen ja sen käyttö hiilen nanorakenteiden synteesissä on kasvavan kiinnostuksen kohteena maailmalla. Suomessa on suuri määrä biomassaa eli hiiltä varastoituneena puuhun sekä teollisuudessa syntyvään puun jäännösmateriaaliin. Projektin tavoitteena on kehittää uusia teknologioita tämän luonnonvaran hyödyntämiseksi ja tuoda lisäarvoa biomassan käytölle luomalla uusia suuren pinta-alan omaavia hiilen nanomateriaaleja ja niiden sovelluksia.