Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Murzin, Dmitry
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Syntes av spatialt styrda katalysatorer med överlägsen prestanda
Päätös 307804
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 440 552
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Katalytiska omvandlingsprocesser i flera steg utgör en signifikant utmaning eftersom förhållandena i de olika stegen kan vara olika, därtill kan det finnas växelverkan mellan de katalytiska komponenterna och de aktiva sätena för en given katalysator som inte behöver vara speciellt gynnsam. Hastigheten för processerna borde harmoniseras: annars kan en typ av katalys t.ex. vara bristfällig på substrat och således minska fördelarna med den multipla processen. Följande vetenskapliga utmaningar kommer att behandlas: design av material i vilka diffusionen mellan säten är i harmoni med kinetiken, karaktärisering av dessa nya material, utveckling av modeller för reaktion-diffusion och bestämma det optimala arrangemanget av metallsäten i kompakta system, optimering baserad på fundamental kunskap, avstånd, klusterstorlek och distribution av nanopartiklar och således skapa katalysatorer med överlägsen prestanda