Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pakarinen, Janne
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Intruder-tilojen rakenne raskaissa ytimissä
Päätös 307685
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 493 952
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Atomiytimen rakenteeseen ja muotoon vaikuttavat päätekijät ovat yksittäisten nukleonien liike, nukleonien pariutuminen, nukleonien kollektiivinen käyttäytyminen sekä näiden yhteisvaikutus. Ytimen muoto voi kuitenkin muuttua pienen ulkopuolisen häiriön seurauksena, mikä äärimmillään johtaa muotojen rinnakkaiseloon samassa ytimessä ja niihin liitettävien tilojen sekoittumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on yksiselitteisesti määrittää ns. intruder-tilojen sisäinen rakenne, jotka on yleisesti liitetty kevyiden lyijy-ytimien eri muotoihin. Tutkimuksessa sovelletaan siirtoreaktiomenetelmiä ja radioaktiivisia hiukkassuihkuja käänteisessä kinematiikassa CERNin HIE-ISOLDE laboratoriossa. Täydentäviä suihkunsisäisiä mittauksia tehdään Jyväskylän kiihdytinlaboratoriossa.