Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rasilo, Paavo
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Tehohäviömallit tehoelektroniikan magneettisille komponenteille
Päätös 307675
Päätöspvm 11.05.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 103 560
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimus liittyy sähköenergian muokkauksessa käytettävien tehoelektroniikkalaitteiden energiatehokkuuteen. Työssä kehitetään uusia numeerisia laskentamenetelmiä tehoelektroniikan magneettisten komponenttien kuten kuristimien ja muuntajien rautaosissa ja käämityksissä syntyvien energiahäviöiden määrittämiseksi. Häviösimuloinnin mahdollistamiseksi suuremmissa järjestelmissä työssä sovelletaan viime vuosina kehitettyjä matemaattisia redusointimenetelmiä, joilla raskaiden numeeristen mallien sisältämä informaatio saadaan yksinkertaisempaan ja nopeasti laskettavaan muotoon. Yhdistämällä redusoituja laskentamalleja piirisimulaattoreihin saadaan kokonaisia tehoelektroniikkajärjestelmiä mallinnettua tarkasti ja nopeasti. Tehoelektroniikkalaitteiden häviöiden nykyistä tarkempi ymmärtäminen mahdollistaa kustannustehokkuuden parantamisen ja voi merkittävästi pienentää sähkönkäyttöön liittyviä CO2-päästöjä. Tämä auttaa Euroopan komission Suomelle asettaman päästötavoitteen saavuttamista.