Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hyyppä, Juha
Organisaatio Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus
Tutkimusaihe
GRAVLASER - Kohti tarkempia absoluuttigravimetrimittauksia
Päätös 305867
Päätöspvm 26.09.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 590 340
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksen tavoitteena on syventää tietoa Etelämantereen kryosfäärin ja litosfäärin vuorovaikutuksista, sekä parantaa globaaleja skenaarioita nykyisestä ja tulevasta merenpinnan noususta. Mittaamalla absoluuttisen painovoiman muutosta yhdessä GNSS-menelmän avulla määritetyn vertikaalin maankuoren liikkeen kanssa ja korjaamalla mittauksista pois lähialueen lumi- ja jääkenttien massan muutoksista aiheutuvat painovoimaefektit, parannetaan nykyisiä maannousumalleja ja siten myös arvioita Etelämantereen jäämassabalanssista sekä ennusteita Etelämantereen kontribuutiosta merenpinnan nousuun. Paikalliset massamuutokset mitatataan sekä lennokki-, ja mobiililaserskannauksen, että satelliittialtimetrian avulla. Hankkeessa tehdään painovoimamittauksia Etelämantereella, sekä kehitetään uusia Etelämantereelle soveltuvia laserskannausmenetelmiä ja tuotetaan ensimmäiset lähialueen massanvaihteluiden suhteen korjatut painovoima-aikasarjat Etelämantereelle.?