Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Oulasvirta, Antti
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Yhteismukauttaminen
Päätös 305779
Päätöspvm 18.08.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 138 536
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Yhteisadaptaatio viittaa tekoälyyn joka ottaa huomioon oman toimintansa seuramuukset ihmisen toiminnassa. Projektissa tutkittiin miten käyttäytymistieteellisiä malleja voi soveltaa vuorovaikutteisen tekoälyn parantamiseksi yhteisadaptaatiossa. Mallit mahdollistavat ihmisen käyttäytymisen selittämisen ja sen ennustamisen ilman massiivisia opetusdatoja. Projektin on esittänyt sekä probabilistisia menetelmiä mallien parametrien oppimiseksi datasta (Cognitive Science, 2019) että esittänyt sovellusesimerkkejä ihmisen ja robotin vuorovaikutuksessa sekä laskennallisessa suunnittelussa (IUI'19, HRI'19).