Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hämäläinen, Perttu
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Fysiikkasimulaatioon perustuva virtuaalivalmentaja
Päätös 305737
Päätöspvm 18.08.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 281 962
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoitteena oli yhdistää biomekaanista simulaatiota ja älykkäitä ohjausalgoritmeja. Tällä on sovelluksia monilla aloilla kuten peli- ja elokuva-animaatio, keholliset virtuaalihahmot ja VR- ja AR-liikunta. Päätavoite oli kehittää laskennallisesti tehokkaita menetelmiä ja malleja, jotka sallivat simuloitujen ihmishahmojen suorittaa liiketehtäviä kuten kiipeilyseinällä kiipeäminen. Tavoitteena oli, että tämä ei vaatisi referenssidataa, mikä mahdollistaa paljon laajemman sovellusten kirjon kuin perinteinen datapohjainen liikeanalyysi ja -synteesi. Projektin tuloksena on uusia simulaatiomalleja ja liikealgoritmeja, joita testattiin useissa liikkeissä. Projektissa kehitetty simuloitu kiipeilijä pystyy löytämään ja visualisoimaan useita tapoja ratkaista kiipeilyreittejä, tarvitsematta referenssidataa; liikeongelma määritellään yksinkertaisesti kiipeilyseinän 3D-mallina ja kehomallin voimaa, notkeutta ja ulottuvuutta säätävien parametrien arvoina.