Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ravaja, Niklas
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Emotionaalinen laajentaminen virtuaaliympäristöissä pyrittäessä lisäämään empaattista sosiaalista vuorovaikutusta: Vaikutukset ja taustalla olevat neurofysiologiset prosessit
Päätös 305576
Päätöspvm 18.08.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 350 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen tavoitteena oli tutkia miten emotionaalisen tiedon välittäminen biopalautteen ja teknologiavälitteisen kosketuksen avulla vaikuttaa ihmisten empatiakykyyn virtuaalitodellisuudessa tapahtuman vuorovaikutuksen aikana ja tosielämässä. Kartoitimme myös taustalla olevia neurofysiologisia prosesseja. Tulokset paljastivat, että virtuaalitodellisuudessa jaettu biopalaute lisäsi vuorovaikutuskumppanien raportoimaa empatiaa toisiaan kohtaan ja kehon toimintojen tahdistumista. Havaitsimme myös, että mahdollisuus ilmaista tunneilmeitä ja koskea vuorovaikutuskumppania tietokonevälitteisesti virtuaalitodellisuudessa toteutetun taloudellisen päätöksentekotehtävän aikana lisäsi henkilöiden suostuvaisuutta toistensa taloudellisiin tarjouksiin ja vaikutti taustalla vaikuttaviin neuraalisiin prosesseihin. Kaiken kaikkiaan hanke onnistui tuottamaan arvokasta tutkimustietoa teknologian mahdollistamista keinoista tukea empaattista kanssakäymistä ihmisten välillä.