Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hollanti, Camilla
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Lukuteoreettisia ja kombinatorisia työkaluja yksityisiin ja turvallisiin pilvipalveluihin
Päätös 303819
Päätöspvm 20.06.2016
Rahoituskausi 01.07.2016 - 30.06.2018
Rahoitus (€) 348 796
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Yksityisessä tiedonhaussa haetaan järjestelmästä tietoa paljastamatta mitä sieltä haettiin. Usein oletetaan, että tallennusyksiköt eivät ole yhteydessä toisiinsa, kun taas toisaalta hajautetut tallennusjärjestelmät koostuvat yhä useammin toisiinsa yhteydessä olevista yksiköistä, sillä näin voidaan pelastaa tiedostoja joidenkin yksiköiden hajottua. Tutkimme miten ja kuinka paljon tietoa voi hakea yksityisesti tällaisesta järjestelmästä, ja suunnittelimme yleisen koodatuille järjestelmille soveltuvan hakumenetelmän, joka on yksinkertainen implementoida ja suojaa liittoutuneita, hitaita ja vihamielisiä servereitä vastaan tiettyyn rajaan saakka. Tutkimme myös erilaisten hilojen soveltuvuutta salaamiseen langattomassa viestinnässä ja kehitimme uusia tapoja mitata erilaisten koodien toimivuutta sekä konstruoimme koodeja, jotka soveltuvat turvalliseen tiedonvälitykseen salakuuntelukanavassa