Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tarkoma, Sasu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Yksityisyystietoinen datatiede
Päätös 303815
Päätöspvm 20.06.2016
Rahoituskausi 01.07.2016 - 30.06.2018
Rahoitus (€) 310 751
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Digitaalisten palveluiden käyttäjäkohtainen personointi ja räätälöinti mahdollistavat entistä paremman käyttökokemuksen ja myös kokonaan uudenlaisia yhteiskuntaa laajasti hyödyttäviä palveluita kuten yksilöidyt lääketieteelliset palvelut. Näiden uusien palveluiden käyttöönotto edellyttää, että personoidun palvelun toteuttamiseen ja käyttöön liittyvät yksityisyyskysymykset voidaan ratkaista. Yksityisyystietoinen datatiede (PADS) -projekti keskittyu keskeisten yksityisyyden suojaan liittyvien algoritmien ja menetelmien sekä ne toteuttavan kehikon suunnitteluun ja kehittämiseen. Projektin kaksi keskeistä sovellusaluetta liittyivät yksilöityyn lääketieteeseen sekä kannettavista laitteista kerätyn havainnointidatan yksityisyystietoiseen käsittelyyn. Projektissa kehitettiin uusi hajautettu tietosuojan huomioonottava koneoppimisratkaisu, joka mahdollistaa datan ja mallien entistä laajemman käytön.