Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kuusniemi, Heidi
Organisaatio Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus
Tutkimusaihe Tietoturva paikannuksessa ja navigointisovelluksissa
Päätös 303575
Päätöspvm 20.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2018
Rahoitus (€) 289 950
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Paikkatietopohjaisten palveluiden käyttö turvallisuuden kannalta kriittisissä sovelluksissa lisääntyy jatkuvasti, mutta niiden haavoittuvuuksiin, tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota. INSURE-projekti kehitti uusia ratkaisuja, jotka parantavat GNSS-vastaanottimien suojausta häirintää ja harhautusta vastaan, varmistavat käyttäjien yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa muihin teknologioihin kuin satelliitteihin perustuvassa paikannuksessa. Projektin tuloksiin perustuen voidaan tuottaa suosituksia yksityisyyden suojan takaavaan lainsäädäntöön paikkatietopohjaisen tiedon käytössä. Monitieteisessä projektissa työskenteli tutkijoita navigoinnin ja paikannuksen sekä sensorifuusion, tilastotieteen, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan, kryptografian ja informaatio-oikeuden tieteenaloilta. Projekti tukee Suomen asemaa paikkatietoperusteisten ekosysteemien tutkimuksen edelläkävijänä.