Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lilius, Johan
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Modulär interoperabilitet av cyber-fysiska system inom hälsovården
Päätös 295768
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 173 084
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa on kehitetty esineiden internet ympäristöön sovellus-alustaa. Alustan suunnittelussa on erityisesti huomioitu terveys- ja hyvinvointialueen tarpeita. Alustan tavoitteena on tarjota mahdollisimman edistyksellisiä yhtensopivusominaisuuksia, jotta sillä rakennettuun järjestelmään voidaan helposti liittää uusia laitteita ja palveluita. Tämän lisäksi hankkeessa kehitettiin tekniikoita energiankulutuksen minimoimiseksi, sekä sisätilapaikannusjärjestelmä sairaalakäyttöön.