Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kaski, Samuel
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Datalähtöinen päätöksenteko digitaalisessa terveydenhuollossa
Päätös 295503
Päätöspvm 18.12.2015
Rahoituskausi 01.01.2016 - 30.06.2018
Rahoitus (€) 150 398
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu