Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karioja, Pentti
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe Multispektraalinen optinen sensorointi
Päätös 284907
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 329 965
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ympäristömittauksiin, terveys- ja hyvinvointimittauksiin, lääkevalmistukseen ja väärentämisen estämiseen tarvitaan uudentyyppisiä antureita. Tässä projektissa tutkittiin optisia mittausmenetelmiä sekä anturirakenteita ja antureiden integrointimenetelmiä. Antureiden herkkyyttä ja selektiivisyyttä parannettiin lisäämällä valon ja materian vuorovaikutusta käyttäen hyväksi kehittyneitä rakenteita ja lukumenetelmiä. Projektissa kehitettyjä anturirakenteita ja menetelmiä voidaan hyödyntää mm. ympäristömittauksissa ja terveyssovelluksissa.