Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Virkkula, Aki O
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Etelämantereen ilmakehän koostumus ja prosessit ilmastonmuutoksessa
Päätös 264390
Päätöspvm 15.10.2012
Rahoituskausi 01.01.2013 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 557 241
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tuotetaan uutta tutkimustietoa ilmakehän koostumuksesta ja ilmastonmuutoksen kannalta tärkeistä ilmakehäprosesseista etelämantereella. Hanke keskittyy neljään aihealueeseen: i) ilmakehän hiukkasmuodostus, ii) pilvipisaroiden tiivistymisytimien lähteet ja ominaisuudet, iii) hiukkasten optiset ominaisuudet ja iv) etelämannerta ympäröivien merialueiden toimiminen hiilidioksidin ja metaanin lähteinä ja nieluina. Hankkeessa tehtävä tutkimus perustuu mittauksiin, joita tehdään kolmella jatkuvatoimisella mittausasemalla: mantereen itäisellä ylängöllä sijaitseva ranskalais-italialainen Concordia, rannikolla sijaitseva saksalainen asema Neumayer ja etelämantereen niemimaan kärjen tuntumassa olevalla saarella sijaitseva Marambio. Jatkuvatoimisia mittauksia tuetaan kahdella intensiivisellä kampanjalla, joista toinen tehdään Neumayerilla ja toinen suomalaisella tutkimusasemalla Aboalla.