Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kerminen, Veli-Matti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ilmakehän koostumus ja ilmastonmuutokselle relevantit ilmakehäprosessit
Päätös 264375
Päätöspvm 15.10.2012
Rahoituskausi 01.01.2013 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 557 293
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ilmakehän koostumuksesta ja ilmastonmuutoksen kannalta tärkeistä prosesseista etelämantereella. Tutkimus perustui intensiiviseen kenttämittauskampanjaan suomalaisella tutkimusasemalla Aboalla sekä jatkuvatoimisiin mittauksiin kolmella muulla asemalla: mantereen itäisellä ylängöllä sijaitsevalla ranskalais-italialaisella Concordialla, rannikolla sijaitsevalla saksalaisella Neymayerilla ja etelämantereen niemimaan kärjen tuntumassa olevalla saarella sijaitsevalla Marambiolla. Havaitsimme, että uusia ilmakehän aerosolihiukkasia syntyy sekä lähellä rannikkoa että korkeammalla ylängöllä. Tämä hiukkasmuodostus osoittautui pääosin ioni-indusoiduksi ja syntyneet klusterit kasvoivat rikkihapon avulla. Ylängön ilmakehässä havaittiin auringonvaloa absorboivia aerosolihiukkasia, jotka olivat peräisin Etelä-Amerikasta, Afrikasta tai Australiasta. Kasvihuonekaasujen pitoisuudet nousivat Marambiossa samalla tavalla kuin mitä on havaittu etelänavalla.