Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lensu, Mikko
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Antarktikan jääpeitteen vaihtelu ja sen vaikutus laivojen jääkuormiin
Päätös 264358
Päätöspvm 15.10.2012
Rahoituskausi 01.01.2013 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 308 766
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan Etelämantereen merijääpeitteen paksuusvaihtelua ja sen vaikutusta jäissäkulkevien laivojen suorituskykyyn. Etelä-Afrikan logistinen jäänmurtaja SA Agulhas II instrumentoidaan jäämittauksia varten, ja jää-merimalli NEMO/LIM-3 otetaan käyttöön uuden jäänpaksuuskuvauksen kanssa. Dataa jään paksuudesta saadaan normaalien satellitti- ja tietokantalähteiden sekä projektin mittausten lisäksi uudella tavalla. CryoSat-II:n sekä muiden altimetrisatelliittien aineistoa käytetään jääpeitteen luokittelemiseksi laivojen jäissäkulun hankaluuden suhteen. Tämä avaa uusia käyttömahdollisuuksia altimetridatan käytölle ja tutkimukselle. Toisaalta käyttämälllä malleja, jotka linkittävät laivan kulkunopeuden jääolosuhteisiin, voidaan laivojen nopeusprofiileista ja altimetridatasta tehdä päätelmiä jään paksuusvaihtelusta. Tämä muodostaa uuden tavan kartoittaa Etelämantereen merien jääpeitteen paksuutta.