Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kujala, Pentti
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Antarktisen jään paksuuden vaihtelu js sen vaikutus laivan jääkuormiin
Päätös 264354
Päätöspvm 15.10.2012
Rahoituskausi 01.01.2013 - 31.12.2016
Rahoitus (€) 308 484
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen mittaukset suoritettiin tiiviissä yhteistyössä Stellenboschin yliopiston ja Etelä-Afrikan ympäristöministeriön kanssa. Jään paksuutta mitattiin elektromagneettisella mittalaitteella, sekä Aallossa kehitetyllä stereokamerasysteemillä. Lisäksi jääpeitten vaihtelua selvitettiin sekä alueellisessa että koko Etelämantereen mittakaavassa jää-merimalleilla ja satellittiaineistosta. Mittaukset osoittivat, että merijääolosuhteet Etelämantereen vesillä vaihtelevat suuresti vuoden aikana ja vuosien välillä, kuten aikaiseminkin on havaittu. Laivan runkoon kohdistuvien jääkuormien suuruuden arvioimiseksi jään paksuuden ja laivan nopeuden perusteella kehitettiin tilastollinen malli yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa CEARCTIC (Lloyd’s Register Foundation Centre of Excellence for Arctic Shipping and Operations) projektin puitteissa. Lisäksi Aallossa tutkittiin syvällisesti jääkuormamittaukseen käytetyn järjestelmän mittausepävarmuutta.