Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Savijärvi, Hannu I
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Antarktiksen rajakerros
Päätös 128799
Päätöspvm 15.09.2008
Rahoituskausi 01.01.2009 - 31.12.2012
Rahoitus (€) 190 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Antarktiksen ja yleensä stabiilin rajakerroksen ja rannikkotuulien käyttäytymistä tutkittiin tässä AMICO-konsortion osahankkeessa havaintojen ja numeerisen mallituksen avulla. Tarkempi selostus on T. Vihman AMICO-raportissa, samoin muut konsortion saavutukset.