Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vihma, Timo
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Antarktiksen meteorologia ja sen vuorovaikutus lumen, jään ja meren kanssa
Päätös 128533
Päätöspvm 15.09.2008
Rahoituskausi 01.01.2009 - 31.12.2012
Rahoitus (€) 340 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkittiin ilmakehän ja kryosfäärin fysikaalisia prosesseja Antarktiksella, ja kehitettiin parempia menetelmiä näiden prosessien kuvaamiseksi ilmasto- ja säänennustusmalleissa. Tutkimus kohdistui (a) lumen ja jään pinnan energiataseeseen mannerjäätiköllä, jäähyllyillä ja merijäällä, (b) ilmakehän rajakerrokseen mannerjäätikön ja merijään yllä sekä (c) matalapaineiden, ilmakehän laajan mittakaavan kiertoliikkeen ja merijään vuorovaikutukseen. Hankkeessa analysoitiin mittauksia kesinä 2006-2007 ja 2007-2008 tehdyiltä tutkimusmatkoilta, osallistuttiin laajaan kansainväliseen tutkimuslentokoneilla toteutettuun mittauskampanjaan Antarktis-niemimaalla kesällä 2010, ja tehtiin mittauksia Aboa-asemalla kesinä 2009-2010 ja 2010-2011. Havaintoaineistojen analysointia tuki monipuolinen numeerinen mallitus.