Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hillamo, Risto Erkki Johannes
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Aerosolit ja lumi Etelämantereen rannikolla ja mannerjäätiköllä
Päätös 127411
Päätöspvm 15.09.2008
Rahoituskausi 01.01.2009 - 31.12.2012
Rahoitus (€) 200 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut tutkia aerosolien muodostumista ja ilmastovaikutuksia Etelämantereen ilmakehässä, eri aineiden kulkeutumista ilmasta lumeen ja aineiden ja lumen uudelleenkulkeutumista Etelämantereen jäätikön pinnassa. Aerosolimittauksia ja uusien mittausinfrastruktuurien rakentamista on tehty neljällä Etelämanner-tutkimusasemalla (Dome Concordia, Aboa, Marambio ja Neumayer). Aerosolitutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia tutkimusalueella ilmastoon vaikuttavien ominaisuuksien kannalta hiukkasmuodostusta ja hiukkasten kasvua optisesti aktiiviselle kokoalueelle ja näiden ilmiöiden vuodenaikais- ja vuosivaihtelua.