Academy of Finland
Funding decision
 
Name Kostamovaara, Juha
Organisation OY
Project title
Accurate time-to-digital conversion and generation and detection of high-speed optical and electrical transients with applications in laser ranging and Raman spectroscopy
Decision No. 283075
Decision date 25.04.2014
Funding period 01.01.2015 - 31.05.2017
Funding 484 000
WebFOCUS Report
Project description
Tutkimushankkeessa kehitetään tarkkaan, monikanavaiseen aikavälimittaustekniikkaan ja nopeiden optisten ja elektronisten transienttien generointiin ja ilmaisuun piirejä ja komponentteja. Aikavälimittauksessa tavoitteena on yltää alle ps-luokan resoluutioon laajalla mittausalueella. Transienttien generoinnin osalta pääpäino on uudessa laserdiodirakenteessa, joka tuottaa voimakkaita laserpulsseja sisäisen toimintansa perusteella kohtuullisilla ohjausvaatimuksilla, ja GaAs -bipolaaritransitoreiden avalanche läpilyöntimekanismien tutkimuksessa ja soveltamisessa. Pulssin ilmaisuun kehitetään CMOS Geiger- detektoritekniikkaa. Kehitettäviä komponentteja ja piirejä sovelletaan pulssin kulkuaikamittaustekniikkaan perustuvaan laseretäisyysmittaukseen ja ns. aika-portitettuun Raman-spektroskopiaan.