Academy of Finland
Funding decision
 
Name Kirschner, Paul
Organisation OY
Project title
Strategic regulation of learning through Learning Analytics and Mobile clouds for individual and collaborative learning success (SLAM)
Decision No. 275440
Decision date 06.06.2014
Funding period 01.09.2014 - 31.08.2018
Funding 600 000
WebFOCUS Report
Project description
Oppimisen strateginen säätely on keskeinen 21-luvun oppimisen taito. SLAM kohdistui oppimisen strategiseen säätelyyn ja hyödynsi oppimisanalytiikkaa yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen tukena.Se pohjautui oppimisen itsesäätelyn teoriaan ja edisti sosiaalisesti jaetun säätelyn teoreettista perustaa. Empiirinen tutkimus kohdentui lukion luonnontieteen oppitunneille. Oppilaat saivat teknologista tukea oman ja yhteisöllisen oppimisen kognitiiviseen, motivationaaliseen ja emotionaaliseen strategiseen säätelyyn oppimistehtävissä. Multimodaalista tutkimusaineistoa ja oppimisprosessin analytiikkaa käytettiin jäljittämään ja mallittamaan oppimisprosessia. Tulokset osoittivat, että multimodaalinen aineisto (mm. fysiologiset mittaukset, kasvontunnistus, videot) tekee säätelyprosesseja näkyväksi, psykofysiologiset mittaukset antavat tietoa jaetusta säätelystä ja sosiaalisesti jaettu säätelyn teoria on relevantti viitekehys teknologisten ratkaisujen kehittämiseen yhteisöllisen oppimisen tueksi.