Academy of Finland
Funding decision
 
Name Vainio, Seppo
Organisation OY
Project title
Developing of renal tissue engineering technologies for functional genomics and regenerative medicine
Decision No. 260056
Decision date 25.01.2012
Funding period 25.01.2012 - 31.12.2013
Funding 8 000
WebFOCUS Report
Project description
Projektin tavoitteena oli kehittää keinoja tutkia munuaisen kehitystä aikaisempaa monipuolisemmin. Projektin aikana onnistuttiin kehittämään keinoja, joilla toisaalta alkion munuaisen elinaihe onnistuttiin saattamaan yksittäisiksi soluiksi ja edelleen niin, että spesifejä esiastesoluja voitiin erottaa, poistaa elinaiheesta. Tämän jälkeen elinaihe onnistuttiin eheyttämään 3D tilanteessa, niin että elimen kehitys kännistyi uudelleen. Lisäksi tähän teknologiaan saatiin liitettyä myös uusia keinoja määrittää alkion elinaiheen spesifien solujen kohtalon kartta ja keino, joko hiljentää tai ylituottaa spesifejä elinkehityksen kandidaattigeenejä. Edelleen projektissa saatiin aikaan keinoja poistaa niin ikään spesifi solu diphteria myrkyn (DT) avulla. Tätä varten DT myrkyn reseptori ohjattiin geenin kohottajilla mm. munuaisen podosyytti soluihin. Tämän lähestymistavan kautta loimme joko akuutteja tai kroonisia munuaisvauriomalleja.