Academy of Finland
Funding decision
 
Name Vainio, Seppo
Organisation OY
Project title
Programming Nephrogenesis by Wnt-4 Signalling: Applications for Renal Tissue Engineering
Decision No. 250900
Decision date 09.06.2011
Funding period 01.01.2012 - 31.08.2015
Funding 645 085
WebFOCUS Report
Project description
Projektissa tutkitaan alkion munuaisen solu- ja molekyylitason mekanismeja modernein tekniikoin. Kokeellisena lähestymisstrategiana on klassinen alkion munuaisen munuaiskeräsen induktiokoe. Olemme identifioineet geenit, jotka aktivoituvat tai hiljenevät kehityksen aikana. Kehitämme keinoja, joilla useiden geenien kudosmuotoutumisprosessin aikaisia tehtäviä voidaan tutkia joukossa näytteitä. Tätä varten on kehitetty keinoja saattaa monikykyisiä, pluripotentteja soluja kudosaiheeseen. Edelleen kehitetään keinoja, joilla spesifejä geenejä voidaan joko aktivoida tai inaktivoida halutulla tavalla. Työssä on kehitetty ja kehitetään keinoja kuvantaa lähes reaaliaikaisesti kudoskehitystapahtumaa ja miten kudosrakenne syntyy kolmiulotteisesti. Tätä tavoitetta varten on pystytetty ja edelleen kehitetään erilaisia kuvantamistekniikoita ja funktionaalisia analyysikeinoja geenien spesifin tehtävän osoittamiseksi kehitys/muotoutumistapahtumassa ja solujen erilaistumisessa.