Academy of Finland
Funding decision
 
Name Karppinen, Peppi
Organisation OY
Project title
Enzymes involved in cellular hypoxia response
Decision No. 218129
Decision date 05.01.2010
Funding period 01.01.2010 - 31.07.2012
Funding 172 141
WebFOCUS Report
Project description
Hankkeessa tutkittiin solujen molekyylitason vastetta hapen puutteelle. Hankkeessa saatiin uutta tietoa elimistön keskeisten hypoksiavasteen enstyymien, HIF prolyyli-4-hydroksylaasien ja HIF asparagiinihydroksylaasin toiminnasta. Lisäksi hankkeessa kuvattiin täysin uusi transmembraani prolyyli-4-hydroksylaasi ja tutkittiin sen toimintaa in vivo käyttäen hyväksi seeprakalaa ja muuntogeenisia hiiriä.