Academy of Finland
Funding decision
 
Name Kajantie, Eero
Organisation THL
Project title
Preterm birth and childhood trajectories leading to marginalisation or social coping
Decision No. 134791
Decision date 13.11.2009
Funding period 01.01.2010 - 31.12.2013
Funding 212 216
WebFOCUS Report
Project description
Tämän monitieteisen suomalais-kanadalaisen konsortion tavoitteena on tutkia ennenaikaisen syntymän vaikutusta lapsuuden ja nuoren aikuisiän terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa painotetaan erityisesti suojaavia tekijöitä ja tekijöitä joihin voi vaikuttaa. Tutkimuksessa on kolme osaa. 1) Tutkimme suomalais-kanadalaisena yhteistyönä mielenterveyteen liittyviä tekijöitä kahdessa toisiaan täydentävässä syntymäkohortissa: Arvo Ylppö -tutkimuskohortissa, (493 keskosena ja 1754 täysiaikaisena 1985-1986 syntynyttä), ja kanadalaisessa McMasterin kohortissa, (149 <1000 g syntynyttä ja 145 kontrollitutkittavaa). 2)Tutkimme pre-eklampsian genetiikkaa kahdessa suomalaisessa tutkimuksessa johin kuuluu 1500 äitiä joilla on pre-eklampsia ja 1500 kontrollia, sekä näiden vastasyntyneet lapset. 3) Olemme käynnistäneet laajan suomalaisen rekisteritutkimuksen, jossa tutkimme a) keskosuuden yhteyttä syrjäytymisen riskitekijöihin ja b) keskosuuden aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnan kannalta.