Academy of Finland
Funding decision
 
Name Vainio, Seppo
Organisation OY
Project title
Renal Tissue Engineering & Control of Nephrogenesis
Decision No. 121647
Decision date 02.10.2007
Funding period 01.01.2008 - 31.12.2011
Funding 425 160
WebFOCUS Report
Project description
Tässä tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan elinkehityksen molekyyli- ja solutason mekanismeja käyttäen hiiren alkion munuaisen aihetta tutkimuksen mallina. Saatua tietoa on hyödynnetty ja hyödynnetään erilaisten solu- ja kudosterapioiden kehittelyssä. Tavoitteena on saada aikaa aikanaan hoitoja, joissa solujen funktio voidaan tuorentaa tuottamalla alkion alunperin monikykyisistä soluista spesifejä solulinjoja korvaamaan degeneroituneet solut kudoksessa. Tutkimuksessa saadaan oleellista uutta tietoa siitä miten kompleksi kudosrakenne syntyy alkionkehityksen aikana. Tieto on merkityksellistä hyvin monelle muulle biotieteen alueelle.